تبلیغات
دیجیتال - مطالب زهره رادیو اف تی پی

سایتهای برتر

دوشنبه 19 شهریور 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 

   


سایتهای برتر

دوشنبه 19 شهریور 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 

   


سایتهای برتر

دوشنبه 19 شهریور 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 

   


سایتهای برتر

دوشنبه 19 شهریور 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 

   


• ورود و خروج شریک :
در کلیه شرکت ها اعم از(مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی و... به غیر از سهامی خاص) در صورتی که شخص یا اشخاصی به هر دلیلی مایل به همکاری با شرکت نباشند طی چند مرحله خروج و یا کاهش سرمایه آنها انجام می گردد.
ورود و خروج اعضاء در شرکت ها به دلایل خاصی صورت می گیرد؛ که در زیر به آنها اشاره می کنیم :
_انصراف یکی از اعضاء برای ادامه کار با مجموعه
_اضافه شدن شخص جدید به مجموعه
_ورود شریک از طریق افزایش سرمایه شرکت

• ورود شریک جدید به شرکت :
در زمان ورود شریک جدید به شرکت باید نوع مبادله سرمایه ای بین شرکاء مشخص گردد و این مبادله ممکن است به دو حالت زیر صورت پذیرد:
الف) جایگزین شدن شریک جدید با شرکای قدیمی: این نوع مبادله بین اشخاص حقیقی می باشد.
ب) مبادله شریک جدید با شرکت: در این نوع، مبادله بین شخص حقیقی با شخص حقوقی شرکت است.

• خروج شریک از شرکت :
مطابق ماده 123 قانون تجارت هیچ یک از شرکاء حق ندارد بدون رضایت سایر شرکاء سرمایه خود را به دیگری واگذار کند و از شرکت خارج شود مگر با رضایت تمام شرکاء.
برای خروج شریک باید همانند ورود شریک نوع مبادله سرمایه بین شرکاء تعیین شود. که به دو صورت زیر می باشد :
الف) سهم الشرکه خروجی از محل دارایی های شرکت پرداخت شده باشد: این مبادله بین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بوده و ارزش ریالی و ارزش دفتری سرمایه، ملاک ثبت حسابداری می باشد.
ب) واگذاری سرمایه توسط شریک خروجی به شرکای جدید: این مبادله سرمایه بین اشخاص حقیقی می باشد و با مبلغ ریالی مبادله کاری نداشته و فقط با ارزش دفتری سرمایه مبادله شده رویدادها ثبت می شود.
⃰  لازم به ذکر است هنگام خروج شریک از شرکت کلیه حساب های مربوط به وی مانند حساب سرمایه، حساب برداشت، حساب جاری و حساب وام شرکاء از دفاتر حذف می شود.

• مدارک مورد نیاز برای خروج شرکاء :

    مدارک شناسایی تمامی اعضای شرکت
    مهر شرکت
    سربرگ مجموعه
    حضور تمام شرکاء در جلسه
    ارائه مدارک شناسایی مربوط به شرکت توسط وکیل شرکت
    مدارک تکمیلی اعلام شده در موسسه

• ورود و خروج شریک در شرکت های سهامی خاص :
در این شرکت ها اگر چه ورود شریک همراه با افزایش سرمایه امکان پذیر است اما خروج شریک و کاهش سرمایه وجود ندارد به همین منظور بهترین راه برای ورود و خروج سهامداران این نوع شرکت ها نقل و انتقال سهام می باشد.
در شرکت های سهامی خاص برای نقل و انتقال سهام ابتدا می بایست صورتجلسه نقل و انتقال سهام را تنظیم نمود و سپس نسبت به دریافت مفاصا حساب از دارایی که پرونده مالیاتی شرکت در آن قرار دارد اقدام نمود. برای دریافت مفاصا حساب از دارایی می بایست چهار درصد از سرمایه ای را که انتقال می یابد به اداره مالیات پرداخت نمود. پس از دریافت مفاصا حساب دارایی می توان نسبت به ثبت صورتجلسه مذکور در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمود.

 • ورود و خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود :
در شرکت های با مسئولیت محدود ورود و خروج شریک به دو صورت امکان پذیر است که در ذیل به آن اشاره می کنیم :
1.  ورود و خروج از طریق نقل و انتقال سهم الشرکه : در این مورد باید نسبت به تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه اقدام نمود و با مراجعه به یکی از دفترخانه های اسناد رسمی نسبت به دریافت صلح نامه اقدام نمود.
2.  ورود و خروج شریک از طریق صورتجلسات افزایش و کاهش سرمایه : ابتدا باید در صورتجلسه افزایش سرمایه، شخص جدید را جزء شرکاء کرده سپس در صورتجلسه سرمایه نسبت به خروج شریک اقدام نمود.

   


وفق ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ، استفاده از مهلت مقرر در بند ه ماده 4 قانون از جمله ناظر بر موارد ذیل است :
1). افشاء به دلیل یا در نتیجه سوء استفاده اشخاص ثالث یا ذی حق قبلی متقاضی انجام شده باشد ؛
2) افشاء در نتیجه شرکت در یک نمایشگاه رسمی باشد که در این فرض متقاضی باید گواهی شرکت در این نمایشگاه را که به تایید مسئولان ذی ربط رسیده همراه با درج این مطلب که اختراع فقط در نمایشگاه مذکور به نمایش گذاشته شده است ، ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت تسلیم نماید.
تبصره – منظور از نمایشگاه رسمی نمایشگاهی است که توسط دولت یا ادارات ذی صلاح داخلی تشکیل می شود و یا توسط دولت یا اشخاص ذی صلاح در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس و در سطح بین المللی برگزار می گردد.در فرض اخیر گواهی مسئولان ذی ربط نمایشگاه رسمی باید به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.

   


شرکتنامه نوعی سند رسمی است که بین دو یا چند شریک به منظور تشکیل شرکت تجارتی تنظیم می شود و برابر قانون تجارت (ماده 197 قانون تجارت) پس از آنکه شرکت تشکیل شد در همان ماه اول باید خلاصه ای از شرکتنامه و ضمائم آن به وزارت دادگستری ارسال شود.در واقع،شرکتنامه سند معتبری است که مندرجات آن قسمتی از اساسنامه شرکت است که به وسیله قوه قضاییه چاپ گردیده و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار می گیرد و به وسیله موسسین تنظیم می گردد.

قابل ذکر است شرکتنامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود،نسبی و تضامنی می باشد و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند.
کلیات مندرج در شرکتنامه عبارتند از:
1.نام شرکت
2.موضوع شرکت
3.سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی
4.میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء
5.تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن
6.اسامی شرکاء یا موسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه آنان
7.اسامی مدیران شرکت و اختیارات آن ها و مشخصات کسانی که حق امضاء دارند.
8.قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت
9.تاریخ و نحوه رسیدگی به حساب ها و چگونگی تقسیم سود و زیان شرکت
10.انحلال شرکت
11.قید سایر نکاتی که لازم باشد.
12.در انتها شرکتنامه می بایست به امضاء موسسین برسد و در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردد.
در قرارداد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود که بین شرکاء امضا می شود،مانند شرکت های دیگر،رضایت شرکاء باید بدون عیوب مانند اشتباه،اکراه یا تدلیس باشد،به عبارت دیگر هر شرکت باید با اراده ی آزاد خود قرارداد شرکت یا شرکتنامه را امضاء کند.در پاسخ به این سوال که آیا محجورین می توانند شریک شرکت شوند باید گفت برابر ماده (1212 ق.م) اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد،باطل و بلااثر است.به این ترتیب صغیری که به سن بلوغ نرسیده است نمی تواند هیچ گونه اعمال حقوقی انجام دهد،اما مطابق قسمت دوم ماده(1212ق.م) و ماده 85 و 86 قانون امور حسبی،صغیر ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده با اذن ولی یا قیم اداره نماید و در صورتی که ولی یا قیم او منقضی بداند به نامبرده اجازه اشتغال به کار یا پیشه داده می شود.به این ترتیب نامبرده می تواند شریک شرکت با مسئولیت محدود شود،اما سایر محجورین فقط می توانند به وسیله نماینده قانونی خود شریک شرکت شوند.
به هنگام تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شرکا که مکلف به تنظیم شرکتنامه و امضاء آن می باشند،موضوع شرکت را در آن قید و این موضوع مطابق ماده (190 ق.م) باید مشروع باشد؛هر چند در ماده مزبور به علت تعهد اشاره نشده است،لیکن علت تعهد نباید بنا به تجویز ماده (348 ق.م) امر ممنوعی باشد.
برابر مواد (100 و 96 ق.ت) شرکاء می توانند سهم الشرکه خود را به طور غیر نقدی به شرکت پس از تقویم تسلیم نمایند و این امر باید در شرکتنامه نیز قید گردد.بدیهی است شرکاء مزبور نسبت به قیمت آن در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.با این ترتیب مقررات راجع به آورده های غیر نقدی در شرکت های با مسئولیت محدود،حقوق اشخاص ثالث و شرکایی که آورده نقدی به شرکت تادیه نموده اند را تامین نمی نماید،زیرا در تقویم آورده های غیر نقدی نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری همانند شرکت های سهامی پیش بینی نشده است.
در قانون تجارت ایران،نص صریحی در خصوص لزوم تنظیم شرکتنامه وجود ندارد،ولی با عنایت به ماده (97 قانون تجارت) ملاحظه می شود که موسسین شرکت الزاماَ باید شرکتنامه بین خود تنظیم و امضاء نمایند.
تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود،علاوه بر شرکتنامه ضروری می باشد،زیرا شرکاء می توانند اراده خود را از نظر قلمرو و اختیارات و اتخاذ تصمیم و یا حق رای و بالاخره روابط فیمابین در آن منعکس نمایند.
برابر بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی،صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه باید طبق سند رسمی تنظیم گردد.از طرف دیگر،طبق ماده نظامنامه قانون تجارت،شرکت های تجارتی باید به موجب شرکتنامه رسمی تشکیل شوند.
مطابق ماده (197 قانون  تجارت)ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد و نیز برابر ماده(196 قانون تجارت)اسناد و نوشته جاتی که برای به ثبت رسیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود.نظامنامه مندرج در مواد فوق باید در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج از تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسد و طبق ماده 3 نظامنامه ،تسلیم تقاضانامه در دو نسخه الزامی است و علاوه بر آن در شرکت های با مسئولیت محدود باید یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)،یک نسخه مصدق از شرکتنامه،اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره شرکت تعیین شده اند و بالاخره نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی نیز تقویم گردد.
بعد از ثبت شرکت،متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ثبت،امضاء و به مهر اداره ممهور نموده و به متقاضی بدهد،این سند،سند ثبت شرکت محسوب خواهد شد،متعاقباَ در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به هزینه خود شرکت منتشر می گردد.
در آخر لازم به توضیح است طبق اصل تفکیک و تنجیز شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء و سهامداران،تا زمانی که شرکت تشکیل نشده و دارای شخصیت حقوقی نگشته است نمی تواند با اشخاص ثالث قرارداد تنظیم نموده و دارای حقوق و تعهدات گردد.
حال سوال این است چنانچه قبل از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود،موسسین به حساب شرکت با اشخاص ثالث تعهداتی بنمایند،آیا شرکت پس از تشکیل در مقابل صاحبان حق،جوابگو می باشد یا خیر؟قانون تجارت در این زمینه سکوت نموده،ولی به نظر می رسد برای حفظ حقوق اشخاص ثالث که قبل از تشکیل شرکت با موسسین قرارداد تنظیم نموده اند،موسسین در مقابل آنان و همچنین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که برای تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی داشته باشند.

   


در ابتدا تقاضانامه نام و مشخصات تقاضاکنندگان ثبت موسسه درج می شود.
بند اول : نام انتخابی برای موسسه درج می شود.
بند دوم : هدف و مقصود از تشکیل موسسه در این بند نوشته می شود.
بند سوم : تابعیتی را که موسسه خواهد داشت درج می شود. ( مثلاَ دارای تابعیت ایرانی است ) .
بند چهارم : مرکز اصلی فعالیت موسسه و آدرس و نشانی آن به طور کامل و صحیح نوشته می شود.
بند پنجم : چنانچه موسسه دارای شعبی نیز باشد مرکز شعب نیز نوشته می شود.
بند ششم : اسامی کلیه موسسین موسسه ( نام و نام خانوادگی ) کلاَ نوشته می شود.
بند هفتم : تاریخ تشکیل موسسه درج می شود.
بند هشتم : در این بند مدیرانی که از طرف موسسین انتخاب شدند با مشخصات کامل نوشته شده و همچنین کسانی که از طرف موسسین به آن ها حق امضاء تفویض شده است با مشخصات کامل نوشته می شوند.
بند نهم : اگر موسسه دارای شعبی نیز باشد اسامی مدیرانی که برای آن شعب انتخاب و معین شده اند درج می شوند.
بند دهم : دارائی موسسه چه به صورت نقدی و چه به صورت غیر نقدی به طور مشخص و با تعیین میزان آن ها درج میشود.
توجه : کلیه موسسین بعد از تکمیل تقاضانامه باید ذیل آن را با ذکر مشخصات امضاء کنند.

    تقاضا نامه ثبت موسسه

امضاء کننده ذیل ............... موسسه .......................
ثبت موسسه مزبور را با مشخصات ذیل تقاضا می نمایم :
1. نام موسسه ...............................................
2. مقصود از تشکیل ......................................
3. تابعیت ..................................................
4. مرکز اصلی و نشانی صحیح آن ...................................................................
5. مرکز شعبه مختلفه ..................................................................................
6. اسامی موسسین .....................................................................................
7. تاریخ تشکیل .......................................................................................
8. مدیر یا مدیران موسسه و اشخاصی که از طرف موسسه حق امضاء دارند ...........................................................................................
9. اسامی مدیران شعب ...............................................................
10 . دارائی موسسه ..................................................................
امضاء موسسین

    نمونه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء و موسسین

در تاریخ .............. روز .................. ساعت .................... اولین جلسه مجمع عمومی شرکاء و موسسین موسسه مذکور با حضور کلیه شرکاء در محل موسسه تشکیل و به اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :
1. اساسنامه موسسه مشتمل بر ........................... و ماده و ............................ تبصره تنظیم و به تصویب کلیه شرکاء رسید.
2. تقاضانامه موسسه به امضای کلیه شرکاء رسید.
3. جهت انتخاب اعضای هیات مدیره و  دارندگان حق امضاء اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه :
الف ) آقای / خانم .................... به سمت رئیس هیات مدیره
ب ) آقای / خانم ..................... به سمت مدیر عامل
ج ) آقای / خانم ..................... به سمت عضو هیات مدیره تعیین و حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها با امضای مشترک آقای / خانم .................... و آقای / خانم .................. همراه با مهر موسسه معتبر است.
4. هر یک از اعضای هیات مدیره ، با امضای ذیل این صورتجلسه قبول سمت کردند.
5. مبلغ .................. ریال سرمایه موسسه ، از طرف کلیه شرکاء پرداخت گردیده و در تحویل و اختیار ............... موسسه قرار گرفت و ................ با امضای ذیل در این صورتجلسه اعلام وصول کردند.
6. ( در صورتی که مراحل ثبت توسط وکیل انجام شود یا به احدی از شرکا وکالت داده شود ) به آقای / خانم ................. وکالت و اختیار تام داده می شود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق الثبت و سایر هزینه های مربوطه ذیل ثبت دفاتر مربوط به ثبت این موسسه را در اداره ثبت شرکت ها امضاء کند.
ردیف                             نام و نام خانوادگی شریک                                  امضاء
1                                ................................                                  ...................
2                                ...............................                                  ....................
3                                 .............................                                    ...................
4                                .............................                                     ..................

   


هیات مدیره عبارت است از اجتماع عده ای از صاحبان سهام که حسب مورد توسط مجمع عمومی موسس یا عادی برای مدت معینی به منظور اداره امور شرکت انتخاب و برای مدت معینی انجام وظیفه می کنند.
در ماده 109 " لایحه " مدت زمان مدیریت مدیران حداکثر دو سال تعیین شده است ولی از آنجایی که معمولاَ از خاتمه دوره تصدی تا برگزاری مجمع و انتخابات و سپس اعلام اسامی به اداره ثبت شرکت ها، جهت ثبت و درج در آگهی روزنامه، فاصله زمانی وجود دارد ماده 136 " لایحه" در این فاصله مدیران سابق را کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن ذکر کرده است زیرا در هیچ زمانی نباید شرکت بدون هیات مدیره و قوه اجرایی باشد.
در رابطه با نحوه انتخاب مدیران شرکت سهامی به موارد ذیل توجه فرمایید :
- مدیران از میان شرکا انتخاب می شوند بنابراین کسی که در شرکت سهمی ندارد نمی تواند به سمت مدیریت اشتغال یابد.
- انتخاب مدیران به وسیله مجمع عمومی عادی خواهد بود.
- اولین مدیران شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می نماید و شرکت هنگامی تشکیل شده محسوب می گردد که مدیران و بازرسان انتخاب و قبولی خود را اعلام داشته باشند.
- هیات مدیره یا هر یک از مدیران قابل عزل هستند و هرآن مجمع عمومی بخواهد می تواند آن ها را معزول کند.
- عده هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید کمتر از 5 نفر باشد اما بیشتر از آن طبق مقررات اساسنامه موردی ندارد.
- عضویت در هیات مدیره یا مدیریت عامل انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات موسسات برای رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت ممنوع است.
- هیات مدیره دارای اختیار برای اداره کردن و رسیدگی به امور عادی و جاری شرکت از قبیل خرید و فروش، اجاره محل و استخدام کارکنان ، طرح دعوا ، دفاع از حقوق شرکت و ... می باشد. اساسنامه گاهی مدیران را از انجام عمل بخصوصی نهی یا اقدام آن ها را موکول به تصویب مجمع عمومی می نماید. مانند رهن گذاشتن اموال.
- هیات مدیره باید لاافل هر 6 ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را منظم کرده و به بازرسان بدهد، همچنین در سهامی عام موظفند که به حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کنند.
- برخی اشخاص نمی تواند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند این اشخاص در ماده 111 ل.ا.ق.ت اینگونه دسته بندی شده اند :
الف) محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.
ب) کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت : سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می باشد.
ج) اگر شخصی دارای سوابق مذکور باشد و به مدیریت شرکت انتخاب شود دادگاه شهرستان پس از رسیدگی به تقاضای هر ذینفع حکم قطعی و لازم الاجرای عزل مدیر را خواهد کرد.
- انتخاب هیات مدیره به طرز مخصوصی است به این صورت که در مورد انتخاب مدیران تعداد آرای رای دهنده بر عده مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود. و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود و رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند و اساسنامه شرکت نیز نمی تواند طریقی خلاف این را مقرر دارد.
- جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکبار تشکیل می یابد، برای تشکیل حضور بیش از نصف اعضاء ضروری است و تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین معتبر است مگر اینکه اساسنامه اکثریت دیگری را پیش بینی کرده باشد.
- مطابق ماده 133 مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. در صورتی که چنین معامله ای انجام دهند و موجب ضرر شرکت گردند مسئول خسارت، شرکت ( اعم از خسارت یا عدم نفع ) خواهد بود. 

   


یکی از شرایط مهم برای ثبت طرح های صنعتی این است که طرح مورد درخواست ثبت جدید یا واجد تازگی باشد و به طور خلاصه طرحی جدید محسوب می شود که قبل از تاریخ تقدیم اظهارنامه یا قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت، برای عموم افشاء نشده باشد. در این نوشتار، به استثنائات وارده بر زوال جدید بودن طرح صنعتی می پردازیم.

1- مهلت ارفاقی
یکی از مواردی که جزء استثنائات وارده بر زوال تازگی و جدید بودن طرح های صنعتی است موضوع مهلت ارفاقی است که یکی از مباحث مهم در حوزه اختراع نیز تلقی می شود. در قوانین ملی خیلی از کشورها، انتشار و افشاء طرح صنعتی در یک مدت 12 ماهه یا 6 ماهه قبل از تسلیم اظهارنامه برای ثبت طرح صنعتی یا در موارد منقضی قبل از تسلیم اظهارنامه برای ثبت طرح صنعتی یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم طرح صنعتی، خدشه ای به جدید بودن طرح صنعتی وارد نمی کند. هدف از این مهلت ارفاقی آن است که متقاضی ثبت طرح صنعتی فرصت کافی داشته باشد تا طرح صنعتی خود را در بازار تست کند ؛ تا بدینوسیله با اطمینان بیشتری نسبت به ثبت آن که  بعضاَ مستلزم پرداخت هزینه های زیادی است اقدام کند.
البته بدیهی است در صورت عدم وجود یک هماهنگی بین المللی درباره مهلت ارفاقی، طراح ممکن است با خطر از دست دادن حقوق خود برای ثبت طرح صنعتی در کشورهای مختلف مواجه شود؛ زیرا قانون داخلی یک کشور می تواند طرحی را که دوازده ماه قبل افشاء شده، جدید تلقی نکند چرا که مثلاَ بیش از شش ماه از افشای طرح در قالب مهلت ارفاقی حمایت به عمل نمی آورد یا اینکه کشور دیگر اصلاَ مهلت ارفاقی را به رسمیت نشناسد.
با توجه به قسمت اخیر ماده 21 قانون مصوب 1386، مفاد قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 این قانون در خصوص طرح های صنعتی قابل اعمال معرفی شده است.
همان طور که در قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 قانون مصوب 1386 آمده است در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.
بنابراین در مورد طرح های صنعتی نیز چنانچه افشاء ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم طرح صنعتی صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.
با توجه به قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 قانون مصوب 1386 ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
-  شورای اسلامی بنا به دلایل نامعلومی مهلت دوازده ماه به شش ماه تقلیل یافته است. همچنین طرح اولیه در رابطه با مهلت ارفاقی و مصادیق آن از صراحت بیشتری برخوردار بوده است. در بند ( 3 ) ماده 2 طرح اولیه آمده است : هر گاه افشاء اختراع ظرف مدت دوازده ماه قبل از تاریخ انقضاء یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم صورت گرفته باشد و این کار به دلیل یا در نتیجه اعمالی باشد که توسط متقاضی یا ذی حق قبلی او انجام شده باشد، افشای اختراع برای عموم به مفهوم جزء 2 این بند محسوب نمی شود.
- با توجه به قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 قانون مصوب 1386، افشاء اختراع متقاضی یا ذی حق قبلی او ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم موجب تازگی اختراع نمی گردد. به عبارت دیگر، اطلاق مقرره هر نوع افشایی را توسط مخترع یا ذی حق قبلی او دربرمی گیرد. بنابراین حتی اگر افشای اختراع توسط خود مخترع یا ذی حق قبلی در نتیجه بی تجربگی و غیره هم باشد در حیطه استثنائات زوال تازگی قرار خواهد گرفت.
- با توجه به اطلاق مقرره یاد می شده می توان گفت که اگر افشای اختراع در نتیجه سوء استفاده اشخاص ثالث از رابطه خود با متقاضی یا ذیحق قبلی او صورت گرفته باشد نیز مشمول استثنائات زوال تازگی اختراع می گردد. بند ( 1 ) ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه استنباط فوق را مورد تایید قرار داده است.
- افشاء در نتیجه شرکت در یک نمایشگاه رسمی نیز تحت شرایطی موجب زوال تازگی طرح صنعتی نمی گردد. بند (2) ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه مراتب فوق را تایید می نماید .

2- طرح نمایش داده شده در نمایشگاه های رسمی بین المللی
بر اساس ماده 11 کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، کشورهای عضو متعهد هستند که منطبق با قوانین داخلی شان مورد حمایت موقت را از اختراعات قابل صدور گواهینامه در ارتباط با کالاهای نمایش داده شده در نمایشگاه های بین المللی رسمی یا به طور رسمی شناسایی شده که در هر کشور عضو برگزار می شود، به عمل آورند. این حمایت موقت معمولاَ بر اساس قوانین کشورها به طرق گوناگون انجام می شود، یک طریق این است که یک حق خاص، مشابه با مورد مقرر در ماده 4 شروع می شود. این حق برای دوره معین، مثلاَ دوازده ماه از آن تاریخ حفظ می شود و در صورتی که به دنبال نمایش دادن در طی مدت مذکور، درخواستی برای حمایت داده نشود مقتضی می گردد.
طرق دیگر حمایت موقت ، اعطای مهلت ارفاقی است که در تعدادی از قوانین ملی کشورها به ویژه در ارتباط با گواهی های اختراع یافت می شود. بر این اساس در طی دوره معین برای مثال شش ماه یا دوازده ماه قبل از ثبت کردن یا قبل از تاریخ تقدم یک اظهارنامه گواهی اختراع، نمایش اختراع در یک نمایشگاه بین المللی باعث از میان رفتن تازگی و بداعت اختراع نخواهد شد.
در قوانین ملی خیلی از کشورها به موضوع طرح های صنعتی نمایش داده شده در نمایشگاه های رسمی اشاره شده است.
به موجب بند ( 1 ) ماده 120 قانون حق مولف مصر ، طرح صنعتی عرضه شده در نمایشگاه های ملی یا بین المللی اگر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ به نمایش گذاردن آن به ثبت برسد طرح جدید محسوب می گردد.
در قانون طرح های صنعتی ژاپن نیز تلویحاَ به موضوع حمایت موقت از طرح نمایش داده شده در نمایشگاه ها اشاره شده است و به موجب بند ( 2 ) ماده 4 این قانون طرح ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ اطلاع عموم از طرح وی می تواند اقدام به ثبت آن نماید.
با توجه به قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 قانون مصوب 1386 و نظر به ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 می توان گفت که قانونگذار ایران از اختراع و طرح های صنعتی نمایش داده شده در نمایشگاه های بین المللی در قالب مهلت ارفاقی حمایت کرده است و بر این اساس نظر کنوانسیون پاریس در خصوص مورد را تامین کرده است.
بر اساس بند ( 2 ) ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه که با توجه به قسمت اخیر ماده 21 قانون مصوب 1386 و قسمت اخیر بند ( ه ) ماده 4 قانون مصوب 1386، قابلیت تسری به طرح های صنعتی نمی گردد. البته در این فرض متقاضی باید گواهی شرکت در این نمایشگاه را که به تایید مسئولان ذیربط رسیده همراه با درج این مطلب که اختراع فقط در نمایشگاه مذکور به نمایش گذاشته است ، ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت تسلیم نماید.
همانطور که در تبصره ذیل ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه آمده است ، منظور از نمایشگاه رسمی نمایشگاهی است که توسط دولت یا ادارات ذی صلاح داخلی تشکیل می شود و یا توسط دولت یا اشخاص ذی صلاح در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس و در سطح بین المللی برگزار می گردد. در فرض اخیر گواهی مسئولان ذی ربط نمایشگاه رسمی باید به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.
با توجه به بند ( ه ) ماده 4 و همچنین قسمت اخیر ماده 21 قانون مصوب 1386 و ماده 26 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
- چنانچه افشاء طرح صنعتی در نتیجه شرکت در یک نمایشگاه رسمی صورت گرفته باشد موجب زوال تازگی طرح صنعتی نیست. در این فرض متقاضی باید گواهی شرکت در نمایشگاه را به تایید مسئولان ذی ربط رسانده و همراه با درج این مطلب که اختراع فقط در نمایشگاه مذکور به نمایش گذاشته شده است، ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت تسلیم نماید.
- منظور از نمایشگاه رسمی نمایشگاهی است که توسط دولت یا ادارات ذی صلاح داخلی تشکیل و برگزار شده باشد. برگزاری نمایشگاه توسط دولت یا اشخاص ذی صلاح در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس و در سطح بین المللی نیز کفایت می کند؛ البته در فرض اخیر طراح باید گواهی مسئولان ذی ربط نمایشگاه رسمی را به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران برسانند.
- به نظر می رسد مهلت ارفاقی شش ماهه، علاوه بر مهلتی است که به عنوان حق تقدم پیش بینی شده است.

3- حق تقدم
حق تقدم در بحث طرح صنعتی به این صورت است که اگر شخصی بر اساس کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی اظهارنامه ای برای ثبت طرح صنعتی به یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون تسلین کند، به مدت شش ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه این طرح صنعتی، در هر یک از دیگر کشورهای عضو این کنوانسیون بر دیگر اشخاص حق تقدم دارد.
با توجه به مراتب فوق چنانچه موضوع طرح صنعتی بعد از اولین درخواست ثبت که بر اساس آن مطالبه حق تقدم می شود و قبل از تاریخ انقضای مهلت حق تقدم ( شش ماه ) مورد انتشار یا بهره برداری قرار گیرد، این انتشار یا بهره برداری مانع استفاده از حق تقدم و موجب عدم ثبت موضوع طرح صنعتی در کشورهای بعدی ( کشورهایی که از آن ها مطالبه حق تقدم می شود ) به لحاظ زوال تازگی طرح صنعتی نخواهد شد. 

   


مجوزی که برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت سرمایه گذاری و یا فعالیت در زمینه خاصی دارند صادر می شود . اخذ جواز تاسیس با توجه به نوع محصولات از وزارت صنعت و معدن و تجارت و یا جهاد کشاورزی و یا … صورت می گیرد .

نکته : برای اخذ بعضی از کالاها مانند ابزارهای پزشکی (سرنگ ، نخ جراحی و …. ) باید مجوز از وزارت بهداشت تهیه شود . جواز تاسیس از تاریخ صدور به مدت یکسال اعتبار دارد و بعد از گذشت یکسال با توجه به میزان پیشرفت قابل تمدید بوده و در صورت عدم اقدام از سوی متقاضی، جواز خود به خود از اعتبار خارج می گردد و باطل می شود. همچنین جواز تاسیس امکان انتقال به غیر را دارد.
مراحل اخذ جواز تاسیس

     برای اخذ جواز تاسیس ابتدا باید در سایت بهین یاب ثبت نام کرده و پس از اخذ username  و password  نسبت به ثبت نام در سایت و نوشتن طرح توجیهی و … اقدامات نمود.
    در صورت عدم ایراد منجر به صدور جواز تاسیس می شود ،

نکته : هنگام گرفتن جواز تاسیس  باید به این مساله توجه داشت که در یک جواز کالاهای مرتبط با هم باید ذکر گردد ( به طور مثال مواد غذایی و لوازم الکتریکی با هم در یک جواز نمی توانند بیایند ) چون هر کالا یک کد آیسیک دارد که باید به هم مرتبط باشند .

نکته اول : هر شخص و هر شرکت فقط یکبار می تواند در سایت بهین یاب ثبت نام کرده و نام کاربری و رمز عبومبگیرد یعنی هر کد ملی و هر شناسه ملی فقط یکبار در سایت ثبت نام می شود و باید بعد از ثبت نام کاربری و کلمه عبور را به خاطر سپرد.

نکته دوم : بعد از صدور جواز تاسیس می توان نسبت به اخذ پروانه بهره برداری اقدام کرد یعنی قبل از صدور پروانه باید جواز تاسیس گرفته شود.

قابل ذکر است که اخذ جواز تاسیس در تهران برای کلیه کالاها به غیر از مواد غذایی به علت آلودگی فقط در شهرک صنعتی سالاریه امکان پذیر است.مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیسمدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس شخصی عبارت است از مدارک هویتی و کارت پایان خدمت.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس

    مدارک هویتی و کارت پایان خدمت مدیرعامل  
    روزنامه تاسیس و اساسنامه و آخرین روز نامه تغییرات مبنی بر تمدید هیات مدیره شرکت
    در اخذ جواز تاسیس شرکتی به این نکته توجه داشت که موضوعی که برای آن می خواهید جواز بگیرد باید با موضوع شرکت مرتبط باشد

   


فرآیند ثبت برند تن ماهی

پنجشنبه 11 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

علامت تجاری یا برند ترکیبی از نام، سمبل، نشانه، طرح، علامت یا ترکیبی از آنهاست که موجب شناسایی محصول، تمایز آن از سایر محصولات و انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب می شود.
اصولاَ ثبت علائم تجاری، اختیاری است . با این وجود، در مواردی مصالح اجتماعی و  سلامت مردم ایجاب می کند علائم به ثبت برسند. در این رابطه ، ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد :
" داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد".
به موجب ماده 5 تصویبنامه مورخ سوم اردیبهشت 1328 مواردی که دولت ثبت آن ها را اجباری دانسته است به شرح ذیل است :
1. داروهای اختصاصی ( سپسیالتیه ) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.
2. مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشد مانند کنسرو و مواد غذایی ، آردهای مخصوص، چای های مختلف ، شکلات ، آب نبات، پنیر، شیر، مربا، ترشی، کره و روغن های مختلف و غیره
3. آب های معدنی یا گازدار، شربت آب های میوه ... که در تحت اسم و ظرف مشخصی به معرض فروش گذارده می شود.
4. لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون ، خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پماد
متقاضیان محترم ثبت برند تن ماهی، می توانند این محصول را با رعایت شرایط ذیربط به ثبت برسانند. در این مقاله به بررسی شرایط و مدارک و همچنین فرآیند ثبت تن ماهی می پردازیم.

    شرایط ثبت برند تن ماهی

تعیین نام تجاری به سلیقه و اراده و طرز تفکر تجار و مسئولان شرکت های تجاری بستگی دارد. با این وجود، برای بازاریابی و به شهرت رساندن یک تجارت، باید ها و نبایدهایی در انتخاب برند مناسب وجود دارد .برند یا اصطلاحاَ علامت تجاری باید از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد.به عبارت دیگر می توان کفت علامت تجاری نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد.علامت تجاری باید بنحوی طراحی، ترسیم  و تعیین می شود که موجب خطا، اشتباه، فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد.
اضافه می شود، واژه های عام امکان ثبت شدن برای برند را ندارند به این دلیل که با ثبت برند واژه ها شخصی سازی می شوند .به همین دلیل واژه های عام امکان شخصی سازی ندارند برای مثال کتاب یک واژه عام است.
قانون ثبت علائم و آیین نامه اصلاحی اجرایی مصوب سال 13337 ثبت علائم ذیل را ممنوع نموده است:
- علائم رسمی،دولتی و مملکتی نظیر پرچم ایران،علائم وزارتخانه ها،هلال احمر،علائم نیروهای مسلح و ....
- علایمی که قبلاَ خود یا مشابه آن به ثبت رسیده باشد.
- علائم منافی عفت عمومی ونظم و انضباط اجتماعی
- علائمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجاری منع کرده باشد

    مدارک لازم برای ثبت برند تن ماهی :

1- مدارک مثبت هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی:آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
2- مدارک نماینده قانونی:چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ....) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
3-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
4- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط
6- استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار

    فرآیند ثبت برند تن ماهی :

1- به سامانه اداره مالکیت معنوی به آدرس http://iripo.ssaa.ir  مراجعه کنید و بر روی گزینه ثبت اظهارنامه علامت تجاری کلیک کنید.
2- مشخصات خود و برندتان را صفحه به صفحه وارد کنید و به گام بعدی بروید.
3- مدارک خواسته شده را در سامانه بارگذاری نمایید.
4- ضمن یادداشت شماره پیگیری خود بر روی پذیرش نهایی کلیک نمایید.
5- منتظر ابلاغ تایید ثبت نام یا ثبت اظهارنامه باشید.
6- مدارک خود را برای اداره مالکیت بفرستید.
7- از طریق سامانه مجدد با ورود کد رهگیری پروندتان منتظر تایید مدارک باشید.
8- مرحله ثبت نام نشر آگهی روزنامه رسمی ثبت برند به فاصله یک ماه را به انجام برسانید.
9- در انتها جهت تحویل گواهی ثبت برند تن ماهی اقدام نمایید.
علامات تجاری که به ثبت می رسند تا مدت ده سال از تاریخ تنظیم اظهارنامه ، اعتبار ثبت دارند. با تقاضای مجدد صاحب علامت در پایان مدت، مجدداَ برای ده سال دیگر به حالت انحصاری باقی می مانند. ( در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده، امکان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت ، با پرداخت جریمه تاخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد ، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد . )

    نکاتی چند در خصوص علامت تجاری :

- علامت تجاری قابل نقل و انتقال است و باید وفق مقررات قانون ثبت علائم و اختراعات ایران به ثبت برسد.
- اجازه استفاده از علامت ثبت شده به دیگران در ایران باید به ثبت برسد.
- برای ثبت چند علامت باید به تعداد آن ها اظهارنامه جداگانه داده شود. 

   


ثبت شرکت در رشت

پنجشنبه 11 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

شهر رشت به طبیعت بکر و دست‌نخورده و زیبایی خارق‌العاده‌ای که دارد بین تمامی اقشار ایرانی معروف است. رشت را با سرسبزی‌اش به برنج مرغوبش به غذاهای لذیذ مخصوصش به لهجه زیبای مردمش و به مهمان‌نوازی می‌شناسند. رشت از شهرستان‌های استان گیلان به شمار می‌آید که مرکزیت آن را نیز به خود اختصاص داده است . استان گیلان علاوه بر رشت 15 شهرستان دیگر را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. از شهرهای حاشیه  دریاچه خزر محسوب می‌شود در میان سه استان واقع‌شده در حاشیه دریای خزر رشت بیشترین جمعیت را به خود اختصاص داده است و سومین شهر گردشگر پذیر ایران به شمار می‌آید . اگر رشت را از حیث نسبت جمعیت به مساحت بررسی کنیم درنهایت می‌توان نتیجه گرفت فشرده‌ترین شهر ایران ازلحاظ تراکم جمعیت است. آب‌وهوای رشت با توجه به موقعیت جغرافیای آن ، مدیترانه‌ای است یعنی رطوبت سرتاسر سال در گرما و سرما در هوا وجود دارد. به سبب فزونی میزان بارش باران در این شهر لقب شهر باران را به خود اختصاص داده است . رشت هم یکی از شهرهایی است که در زمان رونق جاده ابریشم در مسیر آن قرار داشته اما وجه تمایز آن با دیگر شهرهای حاشیه‌ای جاده ابریشم لقبی است که از دیرباز به آن اختصاص داده‌اند . به جهت موقعیت جغرافیایی و مرزبندی‌های آن زمان رشت را دروازه اروپا  جاده ابریشم می‌خواندند . متعاقباً رشت پیشینه درخشانی درزمینه مبادلات خارجی در تاریخ داشته است . تاریخی‌ترین واقعه معاصر رشت که کمتر کسی است که نام آن را نشنیده باشد قیام میرزا کوچک خان جنگلی است. جنبش جنگل و یا نهضت جنگل که به رهبری میرزا کوچک خان در سال 1293 در رشت صورت گرفت . صنایع‌دستی رشت گلدوجی، گلیم، بامبو بافی، خراطی، سفالگری، رشتی دوزی، حصیربافی است .

اما فعالیت‌های اقتصادی رشت که درآمدزایی را برای مردمانش فراهم ساخته به چند دسته تقسیم می‌شوند. اولین بخش، صنعت کشاورزی است رشت با صنعت کشاورزی خود مخصوصاً تولید برنج نقش بسازی در تولیدات این نیاز از کشور را دارد . همچنین رشت یکی از تولیدکنندگان بزرگ فولاد در کشور است . رشت در زمینه تولید نانو (داروهای ضد سرطان) یکی از قطب‌های مهم کشور محسوب می‌شود .

با توجه به ویژگی‌هایی که از شهر رشت یاد کردیم و به‌ ویژه در نظر گرفتن بخش فعالیت اقتصادی در رشت یکی از درگیری‌های که در ذهن به وجود می‌آید این است که آیا امکان سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت در رشت وجود دارد ؟ نگران نباشد در ادامه به مباحثی می‌پردازیم که به شما جهت تصمیم‌گیری در این زمینه کمک بسزایی دارد. اما برای کسانی که ترجیح می‌دهند با افراد باتجربه مشورت کنند متخصصان ثبت شرکت ویونا باافتخار و صبر و حوصله تمامی نکات را برای آن‌ها شرح و به سؤالاتشان پاسخ خواهند داد .

کلیاتی در زمینه سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت

وقتی شخصی به سرمایه‌گذاری فکر می‌کند درواقع هدفش انتظار سود است . اصل واژه سرمایه‌گذاری نیز همین معنا را دارد ، گذاشتن پول درجایی و توقع رشد و سوددهی آن . آینده‌نگری در این واژه نهفته است. نهفتگی که اصلی‌ترین ستون محسوب می‌شود . ثبت شرکت بدین معناست که گروهی از افراد جهت فعالیت‌های تجاری با تجمیع یک سرمایه اولیه باهم شریک و هم مسیر می‌شوند و برای مجوز آغاز فعالیت خود به ثبت آن می‌پردازند . اما ثبت شرکت مزایایی هم دارد که در زیر به آن‌ها می‌پردازیم .

- هنگامی‌که شما ثبت شرکت انجام می‌دهید در پوشش حمایت دولت قرار می‌گیرید و این باعث روی ایجاد اعتماد مردم به شما مؤثر است .

- وقتی شما ازلحاظ قانونی ثبت شرکت انجام می‌دهید متقابل قانون در حل‌وفصل اختلافات احتمالی که ممکن است در شرکت به وجود بیاید اعمال می‌شود . به زبان ساده‌تر شما می‌توانید در زمینه حل اختلاف موجود قانونی عمل کنید . که این اتفاق در شراکت شخصی رخ نمی‌دهد .

- شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌هایی که توسط سازمان‌های دولتی تنظیم می‌شود با ثبت شرکت امکان‌پذیر می‌شود .

-  حتی شما از طریق ثبت شرکت مشمول دریافت تسهیلات و اعتباراتی می‌شوید که دولت در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد.

مزایای ثبت شرکت صرفاً در موارد یادشده خلاصه نمی‌شود . درواقع ثبت شرکت مزایایی متعددی را به همراه دارد که ما به زبان ساده تعدادی از آن‌ها را برای شما توضیح دادیم . اگر همچنان نیازمند این هستید که دیدتان بروی ثبت شرکت با بررسی مزایای دیگر آن بازتر شود می‌توانید از طریق برقراری تماس با ثبت شرکت ویونا با مشاوران این زمینه صحبت کنید .

کلیاتی درباره ثبت شرکت در رشت

رشت به‌عنوان مرکز استان گیلان عهده‌دار مسئولیت نظارت بر نحوه کارکرد ادارات شهرستان‌های استان گیلان است. ثبت شرکت در 15 شهرستان مستقر در حوزه استحفاظی استان گیلان در اداره مربوط به آن صورت می‌گیرید و درنهایت نسخه‌ای از ثبت آن در اداره ثبت شرکت در رشت بایگانی می‌گردد.

شما برای ثبت شرکت در رشت در مرحله اول باید نیازسنجی بکنید . یعنی درواقع یک تحقیق میدانی ساده به عمل بیاورید و برای اینکه سوددهی تضمینی داشته باشید بر اساس نتایج حاصله از تحقیق میدانی صورت گرفته حیطه فعالیت‌های تجاری شرکتتان را بر اساس اولویت‌های نتایج و تخصص خودتان تنظیم کنید . به زبان ساده‌تر بعد از انجام تحقیقات میدانی شما نتایج حاصله را به ترتیب اولویت با تخصص‌های خودتان می‌سنجید و درنهایت فعالیتی را انتخاب می‌کنید که بیشترین همپوشانی را داشته باشد .

بعد از مرحله انتخاب حیطه فعالیت شرکتی که قصد دارید آن را به ثبت برسانید نوبت به انتخاب نوع شرکت است. ازاین‌رو این مرحله بعد از انتخاب حیطه فعالیت آمده که حیطه فعالیت در انتخاب نوع شرکت بسیار مهم است .

ما به‌اختصار به شرح چند نوع از انواع شرکت‌ها در ادامه مطلب می‌پردازیم .

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در رشت چگونه است؟

اگر در ابتدای راه ورود به تجارت و ثبت شرکت هستید و تجربه‌های شما کم و محدود است با این نوع از ثبت شرکت آغاز کنید. سوددهی مناسبی دارد و ثبت و تشکیل آن نیازمند تجربیات بالایی نیست و روند اداری و مدارک آن به‌راحتی تهیه و تنظیم می‌شوند . همچنین دایره مسئولیت‌های آن نیز برای شما متناسب است.

به‌طورکلی شرکت‌هایی  را شرکت با مسئولیت محدود می‌نامند که در آن حداقل 2 نفر باهدف فعالیت تجاری با تهیه سرمایه اولیه اقدام به ثبت آن می‌کنند در این نوع شرکت مسئولیت هرکدام از اعضا محدود به سرمایه آن‌هاست و سهام آن بخش‌بندی نمی‌شود.

شرایط لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در رشت در این موارد خلاصه می‌گردد : 1. حداقل اعضا برای ثبت و شروع 2 نفر است که از میان اعضا حداقل 2 نفر باید به سن قانونی یعنی 18 سال تمام رسیده باشند . 2. حداقل دو نفر از اعضای شرکت با سهام‌دار باشند یعنی تامیل سرمایه صرفاً از جانب یک نفر نباشد . 3. حداقل سرمایه لازم برای شروع یک‌میلیون ریال است .

شما اگر مشمول این 3 شرط می‌شود می‌توانید رویای ثبت شرکت با مسئولیت محدود را داشته باشید . روند اداری که برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید بگذرانید و مدارک موردنیاز در این روند مختصراً در ادامه اشاره می‌شود . برای شرح و بسط کامل و آشنایی با آن می‌توانید از مشاوران خبره ثبت شرکت ویونا کمک بگیرید .

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در رشت

    امضای قرارداد با ثبت شرکت
    کامل کردن مدارک لازم (کپی مدارک شناسایی، گواهی عدم سوءپیشینه، اطلاعات و هزینه‌های لازم)
    ثبت‌نام در سایت «اداره‌ی ثبت شرکت‌ها»
    مشخص کردن نام شرکت
    امضای فرم‌ها و مدارک
    ارسال مدارک به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها
    واریز وجوه حق‌الثبت و حق‌الدرج به دست ثبت شرکت

مدارک موردنیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در رشت

    کپی مدارک شناسایی اعضا
    گواهی عدم سوءپیشینه‌ی هیئت‌مدیره
    دو برگ اظهارنامه‌ی شرکت با مسئولیت محدود
    دو جلد اساسنامه‌ی شرکت با مسئولیت محدود
    دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسان
    دو نسخه صورت‌جلسه‌ی هیئت‌مدیره
    وکالت‌نامه

اگر در مورد چیستی و نحوه دستیابی به هرکدام از موارد یادشده در جدول بالا می‌خواهید بدانید می‌توانید با مشاوران و متخصصان این زمینه که در ثبت شرکت ویونا گرد هم آمده‌اند تماس بگیرید.

ثبت شرکت  سهامی خاص در رشت چگونه است؟

وقتی به‌طور اختصاصی از سهام و ویژگی آن در نام شرکت یادشده بدین معناست که نحوه تأمین و تأثیر این سهام متفاوت و مدنظر است.

سهام شرکت که همان سرمایه آن است به دو شیوه تأمین می‌شود . یکی از طریق اعضا و شرکای شرکت و مردم و دیگری صرفاً از طرف شرکا و اعضای خود شرکت. شرکت با سهامی خاص دسته دوم تأمین سرمایه را به خو د اختصاص می‌دهد. به زبان ساده‌تر برای ثبت شرکت با سهامی خاص در رشت شما باید خود تمامی سرمایه اولیه آن را به همراه شرکا تأمین کنید. اما تعریف این شرکت تنها در این خلاصه نمی‌شود در شرکت با سهامی خاص سهام برخلاف نوع قبلی که یاد شد تقسیم می‌شود و هرکدام از صاحبان سهام مسئولیت محدود به سهام اسمی خوددارند .

اگر می‌خواهید بدانید که می‌توانید به ثبت شرکت با سهامی خاص در رشت نائل شوید یا خیر  در ابتدا باید مشمول شرایط آن شوید. شرایطی که اینجا مطرح است بدین شرح است :  1. شرکت با حداقل 3 نفر تأسیس می‌شود که این سه نفر باید به سن قانونی رسیده باشند (حداقل 18 سال تمام)  و از میان این 3 نفر 2 نفر هیئت‌مدیره و یک نفر سهامدار باشند. 2. حداقل 2 تن از اعضای شرکت باید به‌عنوان بازرس و علی‌البدل آن معرفی شوند که این دو نفر نباید رابطه خویشاوندی با اعضای هیئت‌مدیره داشته باشند . 3 .هیئت‌مدیره و اعضای شرکت باید حداقل یک سهم در کل سهام داشته باشند . 4. هیچ‌کدام از هیئت‌مدیره و اعضای شرکت نباید سو پیشینه کیفری داشته باشند . 5. حداقل سرمایه لازم برای ثبت شرکت با سهامی خاص یک‌میلیون ریال است .

حال اگر شما مشمول این شرایط می‌شوید برای ثبت شرکت با سهامی خاص در رشت می‌توانید اقدام کنید روند این ثبت و مدارک موردنیاز آن در جدول زیر مختصراً آورده شده است .

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در رشت

    امضای قرارداد با ثبت شرکت
    کامل کردن مدارک لازم (کپی مدارک شناسایی، گواهی عدم سوءپیشینه و اطلاعات و هزینه‌های لازم)
    ثبت‌نام در سایت «اداره‌ی ثبت شرکت‌ها»
    مشخص کردن نام شرکت
    واریز حداقل 35 درصد سرمایه و ارائه‌ی گواهی آن
    امضای برگه‌ها و مدارک
    ارسال مدارک به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها
    واریز وجوه حق‌الثبت و حق‌الدرج به دست ثبت شرکت

مدارک موردنیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص در رشت

    کپی مدارک شناسایی اعضا
    گواهی عدم سوءپیشینه‌ی اعضا
    ارائه‌ی گواهی واریز حداقل 35 درصد سرمایه
    دو برگ اظهارنامه‌ی شرکت سهامی خاص
    دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص
    دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسان
    دو نسخه صورت‌جلسه‌ی هیئت‌مدیره
    وکالت‌نامه

   


مجازات سوء استفاده از برند

پنجشنبه 11 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

باید بدانید از آنجا که  ایران  با مقررات بین‌المللی همراه است و به عضویت کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی درآمده است، اگر در کشورمان علائم تجاری مورد سوء استفاده اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد، باید موضوع از طریق مراجع قضایی پی گیری شود.
خلاصه متن فارسی کنوانسیون پاریس

قوانین کنوانسیون پاریس در 19 ماده تعریف شده است که تمام 90 کشور عضو آن موظف به رعایت قوانین و حمایت از مالکیت صنعتی آن هستند . ایران نیز یکی از 90 کشور عضو کنوانسیون پاریس می باشد.

مالکیت صنعتی در متن فارسی کنوانسیون پاریس شامل  ورقه های اختراع - نمونه های وسایل رفع احتیاجات طرح ها و یا نمونه های صنعتی - علائم کارخانه یا علائم تجارتی - نام تجارتی و علائم محل صدور یا عناوین و اسامی مبدا و همچنین جلوگیری از رقابت نامشروع آن می باشد.

تصور نادرست متقاضیان از مالکیت صنعتی

بهتر است بدانید مالکیت صنعتی به مفهوم کاملا وسیع آن در نظر گرفته شده و شامل نه تنها صنعت و تجارت - بلکه صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات ساخته شده یا طبیعی مثل شرابها - دانه ها - برگ توتون میوه جات - دام ها - مواد معدنی - آب جوها - گلها - آردها نیز می باشد. ورقه های اختراع شامل انواع انحصارنامه های صنعتی مانند انحصارنامه های واردات - انحصارنامه های تکمیلی - انحصارنامه ها یا گواهینامه های الحاق و غیره که مورد قبول قوانین ممالک عضو اتحادیه است می باشد.   

 قوانین علیه سوء استفاده از برند

در مقلات قبلی به شرایط ثبت علامت تجاری و قوانین تابع آن اشاره شد که مهمترین آن لزوم رعایت حق انحصار علامت می باشد وبر طبق این قانون از زمان ثبت قانونی یک علامت توسط افراد در صورت عدم رعایت حق انحصار با شخص خاطی بر خورد قانونی خواهد شد.و شخص حقیقی و حقوقی که از علامت سوء استفاده کرده و یا جعل نموده باشد از سوی قانون مجرم شناخته می شود و مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت چنانچه در قانون مجازات اسلامی بنا به ماده 529 چنین اشاره شده است :
هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

بنا بر اشاره این قانون که علاوه بر جعل و سوء استفاده از علامات تجاری مجموعه ها به سوء استفاده از علامات در انحصار دولت نیز اشاره کرده است و حداقل توابع قانونی آن را اعلام نموده است.


این قانون تنها مشمول استفاده از علامت تجاری یک مجموعه نمی باشد در صورتی که شخصی در جهت منافع شخصی از مهر مجموعه دیگری استفاده نماید و برای فرد ویا افراد دیگری باعث بروز خسارت گردد علاوه بر جبران خسارت محکوم به حبس خواهد شد. پر واضح است که قانون سعی دارد از این طریق راه را برای سوء استفاده افرادی و یا حتی کارمندانی  که به اسناد و مهرهای رسمی یک محموعه دارند سد نماید. که البته غیر ازسوء استفاده از مهر اصیل یک مجموعه مسلما جعل آن نیز مشمول پی گیری قانونی و تعیین حکم خواهد بود.
و در رابطه با بحث تخصصی این مقاله در رابطه با سو استفاده و عدم رعایت حق انحصار علامات تجاری نیز این قوانین بطور سخت گیرانه ایی حاکم می باشد به طوری که قوانینی توسط قانون گذار وضع گردیده است که طی آن متخطی علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری از 91 روز تا 6 ماه یا هر دو محکوم می شود.در این ماده نیز صرفاَ به تعیین مجازات حبس و جزای نقدی اکتفا شده است و تصمیمی در خصوص اموال و یا منافعی که از طریق به دست آمده است کرفته نشده است و تصمیم گیری در مورد آنها به عهده دادستان ،بازپرس و قاضی قرار داده است و مقرر نموده است که با توجه به ارزیابی شرایط در این مورد تصمیم گرفته شود تا ضبط و یا معدوم گردد.

   


ثبت علامت تجاری در کیش

پنجشنبه 11 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

علامت تجاری یا برند ترکیبی از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار، علامت یا ترکیبی از آنهاست که موجب شناسایی محصول، تمایز آن از سایر محصولات و انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب می شود.
در این زمان بیش از پیش علامت تجاری و ثبت برند دارای اهمیت هستند. با این که شرکت ها می توانند برند خود را به ثبت نرسانند و هیچ الزام قانونی ای برای ثبت علامت تجاری وجود ندارد، بسیاری از افراد برای پرهیز از سوء استفاده دیگران دست به این کار می زنند. بر همین اساس تصمیم گرفتیم در مقاله ذیل به مزایای ثبت برند و همچنین مدارک و مراحل لازم جهت ثبت برند در کیش بپردازیم.

    مزایای ثبت برند

همان طور که اشاره شد، جهت توسعه بیشتر کسب و کار خود پیشنهاد می شود که ثبت برند نمایید تا از مزایایی که ثبت برند در اختیار شما قرار می دهد به راحتی استفاده نموده و قله های پیشرفت را طی نمایید. با ثبت برند ، صاحبان مشاغل به مزایایی دست می یابند که موجبات پیشرفت و توسعه کسب و کار آنان را بیش از پیش میسر می کند که به مواردی از آن ها اشاره می نماییم :
- بسته بندی کالاها با نام و نشان خاص و عرضه در بازار مصرف
- جلوگیری از فله فروشی کالاها
- اخذ وام و تسهیلات به اعتبار برند با ارزش گذاری برند بعد از پروسه برندسازی
- اخذ و اعطای نمایندگی
- برندسازی و تبلیغات
- تبلیغات و معرفی محصولات در بازارهای مصرف
- کسب وفاداری مشتریان، استفاده و خرید مجدد از آن برند
- حضور در نمایشگاه های بین المللی جهت عرضه و معرفی محصولات

    مدارک ثبت برند

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند عبارت است از :
1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
2- مدارک هویت متقاضی :
الف) اشخاص حقیقی: فتوکپی شناسنامه و کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
3- مدارک نماینده قانونی: در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی( وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر
5- در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوطه.
7- استفاده ازحق تقدم: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت خارج از کشور ازمزایای حق تقدم "حداکثر تا6 ماه" استفاده نمایند می بایست مدارک مربوطه به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت 15روز از آن تاریخ تسلیم نمایند.
8- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده ازعلامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی:
الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی
ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه های ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز گردد.

    مراحل ثبت برند

جهت ثبت برند می بایست مراحل ذیل سپری شود :
- انتخاب نام و نشان مناسب
- استعلام نام و علامت و بررسی سوابق ثبتی و مشابهات
- تجمیع مدارک مورد نیاز
- تنظیم اظهارنامه ثبت برند
- ارسال اظهارنامه ثبت برند
- بررسی اظهارنامه توسط کارشناسان اداره مالکیت صنعتی
- صدور آگهی تقاضای ثبت برند بعد از تایید آن
- انجام امور اداری و انتشار آگهی ثبت برند در روزنامه رسمی کشور
- سپری شدن مدت زمان قانونی 30 روزه جهت اعلام اعتراض معترضین
- صدور آگهی رسمی ثبت برند و تخصیص شماره ثبت در صورت عدم اعلام اعتراض
- انتشار آگهی رسمی ثبت برند در روزنامه رسمی کشور
- اخذ گواهینامه ( تصدیق ) ثبت برند
- شروع فعالیت برندسازی
- آغاز تبلیغات محیطی و رسانه ای 

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :